Księgi Handlowe


Księgi Handlowe

  Usługi podstawowe:

  •  Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dostosowanych do potrzeb jednostki oraz ich wdrożenie,
  • Bieżące ewidencjonowanie i księgowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń w celu ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
  • Ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT i składanie elektronicznie deklaracji VAT klienta do jego Urzędu Skarbowego,
  • Sporządzanie niezbędnych deklaracji na potrzeby podatków lokalnych,
  • Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej m.in. udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych, pomoc w sprawach związanych z uzyskaniem finansowania w formie kredytu czy leasingu, również w korzystaniu z dotacji z funduszy unijnych,
  • Prowadzenie spraw kadrowo-placowych dla spółki m.in. sporządzanie listy płac, prowadzenie akt pracowniczych, składanie deklaracji ZUS za pracowników – pełny zakres usług – w ofercie kadrowo – płacowej,
  • Wszystkie informacje o płatnościach podatków i składek ZUS trafiają do klienta w formie elektronicznej (mail) w wyznaczonych terminach. Jedynym obowiązkiem klienta jest dostarczenie dokumentów do biura i zapłata obliczonych podatków do odpowiednich Urzędów na podstawie informacji z Biura.
  Usługi dodatkowe:

  • Rachunkowość zarządcza – możliwość prowadzanie księgowania kosztów w układzie kont 4 i 5 z podziałem na centra kosztów, z możliwością ich exportowania do Excela i dalszej analizy
  • Sporządzanie wszelkiego typu analiz i raportów finansowych , zgodnie z oczekiwaniami Klienta opierając się na wzorach przez niego przedstawionych bądź przedstawiając własne propozycje raportów np. analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, dowolne zestawienia danych księgowych,
  • Przygotowywanie miesięcznych raportów o stanie należności i stanie zobowiązań spółki, przygotowywanie przelewów do dostawców z faktur zakupowych ( wg. indywidualnych potrzeb klienta ) ,
  • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, przygotowywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, Zarządu, przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego., złożenie do Urzędu Skarbowego i Sądu rejestrowego ( bez opłat skarbowych)
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
  • Wersja stacjonarna – istnieje możliwość wprowadzania części dokumentów na miejscu przez pracowników Klienta, a biuro pracuje zdalnie na jego oprogramowaniu korzystając z serwera Klienta i pełnego dostępu do jego ksiąg – oferta łącząca posiadanie księgowości „ na miejscu” – osoby wystawiające faktury sprzedażowe, dokonujące płatności, prowadzące bieżące rozrachunki firmy a jednocześnie pracujące pod nadzorem biura rachunkowego, korzystające z jego wiedzy i doświadczenia z powierzeniem mu odpowiedzialności za prowadzenie spraw podatkowych firmy.

Dlaczego warto skorzystać z usług Creo?

Biuro Rachunkowe CREO specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych uślug księgowo-podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń. Prowadzimy rozliczenia podatkowe, księgowe oraz rozliczenia z ZUS i sprawy pracownicze. Cechuje nas zaangażowanie w sprawy klientów, rzetelność, najwyższa jakość świadczonych przez nas usług oraz konkurencyjne ceny. Celem naszej firmy jest profesjonalne wykonywanie powierzonych nam zadań oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Naszą misją jest bycie pomocnym w rozwoju biznesu klienta. Jesteśmy elastyczni oraz gotowi na negocjacje. Każda firma, która postanowi rozpocząć z nami współpracę oraz zdecyduje się powierzyć nam swoje finanse może liczyć na indywidualne warunki współpracy oraz nasze 100% zaangażowanie.Świadczone przez nas usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Gwarantujemy pełną poufność oraz dyskrecję.

Jeśli masz więcej pytań o nasza ofertę, zadzwoń:

Zapytaj o cenę !