Kadry i płace


Kadry i płace

  • Sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy,
  • Prowadzenie innej dokumentacji kadrowej wymaganej przepisami prawa pracy (kart urlopowych, kart ewidencji czasu pracy, aneksów do umów, itp.)
  • Przygotowywanie zaświadczeń dotyczące pracowników – na żądanie
  • Sporządzanie umów zlecenia i o dzieło ze wskazanymi przez Zleceniodawcę osobami wraz z rachunkami do tych umów,
  • Sporządzanie list płac pracowników etatowych oraz list wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
  • Naliczanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
  • Sporządzanie informacji zgłoszeniowych do ZUS o nowo przyjętych pracownikach (ZUS ZUA), sporządzanie informacji zgłoszeniowych do ZUS o członkach rodziny pracowników dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCZA i ZUS ZCNA)
  • Sporządzanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA)
  • Sporządzanie raportów imiennych o należnych składkach na ubezpieczenie: zdrowotne (ZUS P RZA), społeczne (ZUS P RCX),
  • Sporządzanie raportów o wypłaconych świadczeniach (ZUS RSA),
  • Sporządzanie zgłoszenia zmiany danych płatnika składek (ZUS ZPA)
  • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA) i naliczanie składek,
  • Sporządzanie raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej (ZUS RMUA),
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników i zleceniobiorców (PIT-11, PIT-8b ),
  • Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,
  Usługi dodatkowe:
  • Możliwość generowania list płac w podziale na koszty różnych działów, oraz tworzenie raportów MPK w Excelu
  • Możliwość generowania list płac z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , premii rocznych, kwartalnych i uwzględniających wiele innych dodatków pracowniczych : dodatkowe świadczenia rzeczowe ( karnety sportowe, usługi medyczne, potrącenie komornicze i inne,
  • Rozliczenie deklaracji PFRON oraz dofinansowania z PFRON

Dlaczego warto skorzystać z usług Creo?

Biuro Rachunkowe CREO specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych uślug księgowo-podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń. Prowadzimy rozliczenia podatkowe, księgowe oraz rozliczenia z ZUS i sprawy pracownicze. Cechuje nas zaangażowanie w sprawy klientów, rzetelność, najwyższa jakość świadczonych przez nas usług oraz konkurencyjne ceny. Celem naszej firmy jest profesjonalne wykonywanie powierzonych nam zadań oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Naszą misją jest bycie pomocnym w rozwoju biznesu klienta. Jesteśmy elastyczni oraz gotowi na negocjacje. Każda firma, która postanowi rozpocząć z nami współpracę oraz zdecyduje się powierzyć nam swoje finanse może liczyć na indywidualne warunki współpracy oraz nasze 100% zaangażowanie.Świadczone przez nas usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Gwarantujemy pełną poufność oraz dyskrecję.

Jeśli masz więcej pytań o nasza ofertę, zadzwoń:

Zapytaj o cenę !